Homeaz | en | ru


Ərəb filologiyası kafedrası üzrə

Ərəb filologiyası kafedrasının 27 aprel  2016-cı il tarixli iclasında kafedranın dissertantı Şabani Minaabad Əhməd Qənnadın “Mütənəbbinin fars poeziyasına təsiri” adlı dissertasiyasının müzakirəsi keçirilmişdir. Kafedranın müdiri akademik V.Məmmədəliyev iclasın gündəliyindəki əsas məsələni iştirakçıların diqqətinə çatdırmışdır. İddiaçı dissertasiyası barədə geniş məlumat verdikdən sonra kafedra əməkdaşları dissertasiya haqqında öz rəy və fikirlərini bildirmişlər.Ərəb filologiyası kafedrası üzrə

Ərəb filologiyası kafedrasının 13 aprel  2016-cı il tarixli iclasında kafedranın dissertantı Cəfərli Xatunun “Sahib ibn Əbbad və onun “Əl iqna fil əruz va təxric əl qavafi” əsəri şərq poetikasına aid bir məbə kimi” adlı dissertasiyasının müzakirəsi keçirilmişdir. Kafedranın müdiri akademik V.Məmmədəliyev iclasın gündəliyindəki əsas məsələni iştirakçıların diqqətinə çatdırmışdır. İddiaçı dissertasiyası barədə geniş məlumat verdikdən sonra kafedra əməkdaşları dissertasiya haqqında öz rəy və fikirlərini bildirmişlər.


Türk filologiyası kafedrası üzrə


8 aprel 2016-cı ildə Bakı Dövlət Universiteti Şərqşünaslıq fakültəsi Türk filologiyası kafedrasında Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Hülya Sebahattin qızı Aktaşın 57.10.01 - Türk dilləri  ixtisası ilə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Çağdaş türkcələrdə söyləm” mövzusunda (10.02.06-Türk dilləri ixtisası) filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin aparıcı müəssisə olaraq müzakirəsi keçirildi. Çıxış edənlər mövzunun aktuallığını yüksək qiymətləndirərək dissertasiya işinin müsbət rəylə müdafiəyə buraxılmasını tövsiyə etdilər.


İran filologiyası kafedrası üzrə

İran filologiyası kafedrasının 24 noyabr 2015-ci il tarixli iclasında kafedranın dosenti Məmmədova Mənzərə Həsən qızının “Nizami Gəncəvi dilinin leksik üslubu” adlı doktorluq dissertasiyasının müzakirəsi keçirilmişdir. İran filologiyası kafedrasının müdiri prof. M.D.Kazımov iclasın gündəliyindəki əsas məsələni iştirakçıların diqqətinə çatdırmışdır. İddiaçı doktorluq dissertasiyası barədə geniş məlumat verdikdən sonra kafedra əməkdaşları doktorluq dissertasiyası haqqında öz rəy və fikirlərini bildirmişlər. Doktorluq dissertasiyasının müzakirəsində Ərəb filologiyası kafedrasının professoru Nəsrulla Məmmədov, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini prof. Paşa Kərimli və AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun “Dil tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi prof. Sevil Mehdiyeva da iştirak etmişdir


Türk filologiyası kafedrası üzrə

10 fevral 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti Şərqşünaslıq fakültəsi Türk filologiyası kafedrasında AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əməkdaşı Zemfira Musa qızı Əliyevanın “Türk dillərində sifətlərin semantik-funksional və struktur təkamülü” mövzusunda (10.02.06-Türk dilləri ixtisası) filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin aparıcı müəssisə olaraq müzakirəsi keçirildi. Çıxış edənlər mövzunun aktuallığını yüksək qiymətləndirərək dissertasiya işinin müsbət rəylə müdafiəyə buraxılmasını tövsiyə etdilər.Türk filologiyası kafedrası üzrə

31 yanvar 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti Şərqşünaslıq fakültəsi Türk filologiyası kafedrasının baş müəllimi Quliyeva Əfsanə Nəsimi qızının 10.02.06 Türk dilləri  ixtisasına görəfilologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün «Müasir türk və Azərbaycan dillərində iqtisad terminləri» mövzusunda  yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi. Elmi rəhbər filologiya elmləri doktoru, prof.R.Ə.Rüstəmovdur. Rəycilər f.e.d., prof, Ə.Rəsulov, f.e.n., dos. R.Əhmədov, f.e.n.K.Əhmədova, f.d. A.Yunusov və digər çıxış edənlər mövzunun aktuallığından,  elmi yeniliyindən, mövzunun nəzəri və praktik əhəmiyyətindən danışaraq,  dissertasiyanın açıq müdafiəyə buraxılmasını məsləhət bildilər.


Ərəb filologiyası kafedrası üzrə

- dosent Gülnur Yaqub qizi Mahmudova üçün «Ərəb ədəbi dilində iştiqaq» mövzusu müzakirə olunaraq doktorluq dissertasiyası üçün təsdiq olunmuşdur.

- dosent Nəsrulla Məmmədovun filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün «Qurani-kərimin üslubu» mövzusu müzakirə olunaraq müdafiəyə buraxılmışdır.

- b/m Təranə Hüseynbalayevanın filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün «Klassik və müasir ibri mətnlərinin orfoqrafik xüsusiyyətləri» mövzusu müzakirə olunaraq müdafiəyə buraxılmışdır.

- müəl.Təranə Əkbərovanın filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün «Müasir ərəb ədəbi dilində ad qruplu frazeoloji birləşmələr» mövzusu müzakirəsi keçirilmişdir.

- müəl.Heybət Heybətovun filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün «Əl-Ərdəbilinin «Şərhu-l-Unmuzəc bin-nəhv» əsəri və onun ərəb dilçiliyində yeri» mövzusu müzakirə olunaraq müdafiəyə buraxılmışdır.

- aspirant Kəmalə Musayevanın filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün «Misir dialektində felin zaman kateqoriyası» mövzusunda dissertasiya işi müzakirə olunaraq müdafiəyə buraxılmışdır.

Bookmark and Share