Homeaz | en | ru

Mais Ağaverdiyev

Müəllim İş telefonu: +(994) 12 439 07 34
e-mail:maisaghaverdiyev@yahoo.com

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1978-ci il iyulun 29-da Bakıda anadan olub
 • 1984-1992-ci illərdə Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsi, Q.Ə. Xalıqov adına 1 saylı orta məktəbdə oxuyub
 • 1996-1999-cu illərdə Qaradağ rayonu 8 saylı Bakı Peşə Liseyində oxuyub
 • 1999-2005-ci illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb şöbəsində təhsil alıb
 • 2005-ci ildən BDU-da çalışır
 • Ailəlidir, üç övladı var

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2008-ci ildən dissertantdır, “Qurani-Kərimdə qeyri-ərəb mənşəli sözlər”
 • 2003-2005, magistr, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU
 • 1999-2003, tələbə, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005 – h/h., müəllim, Ərəb filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU
 • Apardığı dərslər: Ərəb dili
 • 2 elmi məqalənin müəllifi, 5 kitab, 5 teleserial və 2 filmin tərcümə müəllifidir

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ərəb dili, İslamşünaslıq

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2016, Qurani-kərimdə işlədilmiş fars sözləri, Ilahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi, Ⅶ 1, 89-94
 • 2015, Qurani-kərimdə işlədilmiş latın mənşəli sözlər,  AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun akad. V.M.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, 76-77
 • 2014, “Qurani-Kərimdə işlədilmiş fars sözləri”, Məqalə, Bakı Dövlət Universiteti, İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, №18 (dekabr)
 • 2013, “Qurani-Kərimdə işlədilmiş qeyri-ərəb mənşəli xüsusi isimlər”, Tezis, Görkəmli Azərbaycan alimi, əməkdar elm xadimi, akademik Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları
 • 2012, Qurani-Kərimdə işlədilmiş fars sözləri, Məqalə, Bakı Dövlət Universiteti, İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, №18 (dekabr)
 • 2011, “Qurani-Kərimdə qeyri-ərəb mənşəli şəxs adları”, Tezis, Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, əməkdar elm xadimi, professor Mübariz Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərq filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları
 • 2009, “Qurani-Kərimdə qeyri-ərəb mənşəli sözlər haqqında, Tezis, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq ElmiKonfransın materialları
 • 2009, “Azərbaycan şərqşünaslığında Aida İmanquliyevanın rolu”, Tezis, Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları
 • 2008,Ülgüc altında (teleserial, fars dilindən tərcümə)
 • 2008, Qadağan olunmuş meyvə (teleserial, fars dilindən tərcümə)
 • 2007, İtirilmiş ismət, (teleserial, fars dilindən tərcümə)
 • 2005, Ərəb ədəbi dilində feli cümlədə subyekt və obyektin iştirakı
 • 2005, Nida cümləsi
 • 2004, Tənha qalmış sərkərdə (teleserial, fars dilindən tərcümə)

 

KİTABLARI

 • 2015, Əl-Mizan təfsiri (8 cild), (Tərcümə), Bakı, “Zərdabi LTD” MMC
 • 2014, Mizanul-hikmət (3-cü cild), Bakı, “Zərdabi LTD” MMC
 • 2014, Əl-Qədir (1-ci cild), (redaktə), Bakı, “Zərdabi LTD” MMC
 • 2014, Mizanul-hikmət (1-ci cild), Bakı, “Zərdabi LTD”
 • 2013, “Əl-Mizan” təfsiri  (IV cild), (tərcümə),  “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı
 • 2013, Əl-Mizan təfsiri (dördüncü cild), Nurlan,  (tərcümə)
 • 2012,  Əl-Mizan təfsiri (3-cü cild), Kitab-tərcümə, Elm və Təhsil nəşriyyatı, Bakı, 616 səhifə, həmmüəllif: akad. Vasim Məmmədəliyev
 • 2012, Əl-Mizan təfsiri (4-cü cild), Kitab-tərcümə, Elm və Təhsil nəşriyyatı, Bakı 670 səhifə, həmmüəllif: akad. Vasim Məmmədəliyev
 • Əl-Mizan təfsiri (5-ci cild), Kitab-tərcümə, Elm və Təhsil nəşriyyatı, Bakı, 594 səhifə, həmmüəllif: akad. Vasim Məmmədəliyev
 • 2012, Meracus- səadə (Səadət zirvəsində), Müəllif: Şeyx Əhməd Nəraqi, 524səh., ərəb dilindən tərcümə
 • 2010, “Əbədiyyət nuru” (İslam Peyğəmbərinin həyatı barədə mükəmməl araşdırma), Kitab-tərcümə. “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 656 səhifə
 • 2012, Əbədiyyət nuru Həzrət Muhəmməd (İslam peyğəmbərinin həyatı barədə mükəmməl araşdırma)Müəllif: Doktor Cəfər   Sübhani, ərəb dilindən tərcümə, ikinci nəşri
 • 2010, İmam Əlinin(ə) həyatı, Kitab-tərcümə, Nurlar NPM, 368 səhifə, həmmüəllif: Rüstəm lazımov
 • 2008, Əsirlər karvanı (film, ərəb dilindən tərcümə)
 • 2008, Allahın aslanı (film, ərəb dilindən tərcümə)
 • 2003, Məsum imamların həyatı (fars dilindən tərcümə)
 • 2003, Fatimeyi-Zəhranın həyatı (ərəb dilindən tərcümə)
 • 2003, Eşq vilayəti (teleserial, fars dilindən tərcümə)
 • 2002, Gənclər üçün üsuliddin haqda 50 dərs (Fars dilindən tərcümə)
 • 2001, İstək duaları, (Fars dilindən tərcümə)
 • 1998, Yasin surəsinin tərcümə və təfsiri (Fars dilindən tərcümə)

KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • 2012, “Qurani-Kərimdə işlədilmiş qeyri-ərəb mənşəli xüsusi isimlər”, Tezis, Görkəmli Azərbaycan alimi, əməkdar elm xadimi, akademik Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı
 • 2011, “Qurani-Kərimdə qeyri-ərəb mənşəli şəxs adları”, Tezis, Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, əməkdar elm xadimi, professor Mübariz Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərq filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı
 • 2009, Qurani-Kərimdə qeyri-ərəb mənşəli sözlər haqqında, Tezis, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq ElmiKonfransın materialları, Bakı
 • 2009, “Azərbaycan şərqşünaslığında Aida İmanquliyevanın rolu”, Tezis, Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı
Bookmark and Share