Homeaz | en | ru


Son illərdə Şərqşünaslıq fakültəsində respublika səviyyəli bir neçə elmi konfrans keçirilmiş və onların materialları nəşr edilmişdir:

- 8 may 2015- ci il tarixində Ümummilli lider Heydər Əliyevin 92 illiyinə həsr edilmiş Şərqşünaslıq fakültəsinin gənc alim və magistrantların "Şərq filologiyası məsələləri" mövzusunda elmi konfransı keçirilmişdir. Konfransın təşkilat komitəsi fakültə dekanı dosent E.Z.Əzizov, Ərəb filologiyası  kafedrasının müdiri  akademik V.M.Məmmədəliyev, İran filologiyası kafedrasının müdiri professor M.D.Kazımov, Türk filologiyası kafedrasının müdiri professor R.Ə.Rüstəmov, Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri dosent O.B.Cəlilbəyli, fakültənin Elmi İşlər üzrə dekan müavini A.H.Yəhyayevdən ibarət olmuşdur.

Konfransda Ərəb filologiyası  kafedrasının dosentləri G.Mahmudova, K.Məmmədova, G.Qasimova, Türk filologiyası kafedrasının dosentləri Ş.Qədimova, A.Xəndan, H.Sadiqov, habelə Ərəb filologiyası,İran filologiyası, Türk filologiyası və Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedralarının 24 magistri Yaxın Şərqin aktual məsələləri ilə bağlı maraqlı çıxışlarla iştirak etmişlər.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1may 2015 -ci il tarixində BDU- nun Şərqşünaslıq fakültəsində fakültə rəhbərliyi və Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə "Yaxın Şərq bu gün" mövzusunda elmi - praktiki konfrans keçirilimişdir. İclası giriş sözü ilə fakültənin dekanı E.Z.Əzizov açaraq Yaxın Şərq dövlətlərində mövcud siyasi - iqtisadi vəziyyət haqqında ümumi məlumat verərək konfrans iştirakçılarını salamlamış və onlara konfransın işində müvəffəqiyyət diləmişdir.

"Yaxın Şərq bu gün" mövzusunda elmi - praktiki konfransda Ərəb filologiyası şöbəsinin tələbələri N.İsmayılov, A.Əliyev, F.Sahibi, E.Vəlizadə, C.Nəsirov, S.Hüseynova,  İran filologiyası şöbəsinin tələbələri Ş.Yusiflı, M.Əsgərova, E. Zeynalov , K. Heydərov, Türk filologiyası şöbəsinin tələbəsi N. Xudiyeva  və digərləri maraqlı məruzələrlə cıxış etmişlər.

Sonda Elmi - Praktiki konfransın işini  bağlı elan edən Şərqşünaslıq fakültəsinin bakalavriat üzrə dekan müavini Cavanşir Məmmədzadə konfrans iştirakçıları, fakültə  TEC- in sədri Heybət Heybətova,  habelə fakültənin professor - müəllim heyətinə gələcək işlərində müvəffəqiyyət diləmiş və adı çəkilən tədbirlərin fakültənin elmi - mədəni həyatında əlamətdar hadisə olduğunun vurğulamışdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Şərqşünaslıq fakültəsinin 80 illiyinə həsr edilmiş elmi konfrans – 2003-cü il.

- Professor V.Məmmədəliyevin 60 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfrans – 2002-ci il;

- Professor M.Əlizadənin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfrans – 1999-cu il;

 

Bunlardan əlavə hər il gənc alimlərin və magistrantların elmi konfransları keçirilir, tezislər nəşr edilir.

Bookmark and Share