Homeaz | en | ru

ŞƏRQŞÜNASLIQ FAKÜLTƏSİNİN  2020-2021-ci TƏDRİS  İLİNİN  YAZ  SEMESTRİ  ÜÇÜN  DƏRS CƏDVƏLLƏRİ


BIRINCI KURS (REGİONŞÜNASLIQ, FİLOLOGİYA  VƏ TƏRCÜMƏ İXTİSASLARI ÜZRƏ)

İKİNCI KURS (REGİONŞÜNASLIQ, FİLOLOGİYA  VƏ TƏRCÜMƏ İXTİSASLARI ÜZRƏ)

ÜÇÜNCÜ KURS (REGİONŞÜNASLIQ, FİLOLOGİYA  VƏ TƏRCÜMƏ İXTİSASLARI ÜZRƏ)ŞƏRQŞÜNASLIQ FAKÜLTƏSİNİN  2020-2021-ci TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİ ÜÇÜN DƏRS CƏDVƏLLƏRİ


REGİONŞÜNASLIQ (ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİ ÜZRƏ) İXTİSASI (bakalavr birinci və üçüncü kurslar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Code/Desktop/R-%202020-2021-13.pdf

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Code/Desktop/R%20-%202020-2021-24.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Code/Desktop/F-2020-2021-13.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Code/Desktop/F-2020-2021-24.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yay məktəbinin imtahan cədvəli təsdiq olunubŞƏRQŞÜNASLIQ FAKÜLTƏSİNİN 2019-2020-ci TƏDRİS İLİ ÜZRƏ YAY MƏKTƏBİNİN İMTAHAN CƏDVƏLİ
N

Tarix

Fənnin adı

Fənn müəlliminin A.S.A.

Tələbə

sayı

1

02.09.2020

Fəlsəfə

Kərimova Nəzakət İsfəndiyar qızı

5

2

02.09.2020

Mülki müdafiə

Əhmədov Nayiq Novruz oğlu

6

3

02.09.2020

Sosiologiya

Aloyeva Kəmalə Tofiq qızı

4

4

02.09.2020

Peşəkar tərcümənin əsasları

Musayeva Kəmalə Rəşid qızı

2

5

02.09.2020

Yazılı anlama və yazılı ifadə-2

Məlikov Tərlan Paşa oğlu

1

6

02.09.2020

Ərəb dili

Məlikov Tərlan Paşa oğlu

1

7

02.09.2020

Əlavə Şərq dili (fars)

Nəcəfova Familə Famil qızı

3

8

03.09.2020

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Vəliyeva Nuray Kamandar qızı

3

9

03.09.2020

Azərbaycan tarixi

Səfərova Xumar Rəhim qızı

8

10

03.09.2020

Politologiya

Aloyeva Kəmalə Tofiq qızı

6

11

03.09.2020

Ərəb ölkələri tarixi

Qarayeva Gülxanım İbrahim qızı

8

12

03.09.2020

Öyrənilən əsas dil (ərəb)

Mustafayeva Xəyalə Rəhman qızı

6

13

03.09.2020

Ərəb dilində eşidib anlama və nitq

Məlikov Tərlan Paşa oğlu

1

14

03.09.2020

Müasir dövr fars ədəbiyyatı

Nəcəfova Familə Famil qızı

1

15

04.09.2020

İnformatika

Dadaşova İradə Balarza qızı

5

16

04.09.2020

İqtisadiyyat

Xasıyev Bəhruz Qabil oğlu

3

17

04.09.2020

İnformatika və KT

Hüseynova Nərgiz Şamil qızı

7


Cəmi70 Şərqşünaslıq fakültəsi üzrə icmal mühazirələrin cədvəli təsdiq olunub

 
ŞƏRQŞÜNASLIQ FAKÜLTƏSİNİN  2019-2020-ci TƏDRİS İLİNİN YAZ SEMESTRİ ÜÇÜN

İ C M A L  M Ü H A Z İ R Ə  L Ə R İ N  C  Ə  D  V  Ə  L  İTarixlər

Dərs

saatları

Kurs

Bölmə

II  K U R S

AZƏRBAYCAN  BÖLMƏSİ

IV  K U R S

AZƏRBAYCAN  BÖLMƏSİ

İxtisas

Tərcümə (fars dili üzrə)

Tərcümə (ərəb dili üzrə)

Qrup

TF-066

T-052

31 avqust

01-02 sentyabr

1015 - 1100

1105 - 1150

Əlavə Şərq dili (türk)

Güləhməd İmanov


1200 - 1245

1250 - 1335

Peşəkar tərcümənin əsasları

Şahin Yusifli


1350 - 1435

1440 - 1525

Peşəkar tərcümənin əsasları

Şahin Yusifli

Ərəb dilində eşidib anlama və nitq – 3

Xəyalə Mustafayeva

03-04-07 sentyabr

1015 - 1100

1105 - 1150

Əlavə Şərq dili (türk)

Güləhməd İmanov


1200 - 1245

1250 - 1335

Fars ədəbiyyatı

Familə Nəcəfova

Ərəb dilində eşidib anlama və nitq – 3

Xəyalə Mustafayeva

1350 - 1435

1440 - 1525

Fars ədəbiyyatı

Familə Nəcəfova

Ərəb dilində eşidib anlama və nitq – 3

Xəyalə Mustafayeva


 

Şərqünaslıq fakültəsinin bakalavriat pilləsi üzrə 2019/2020- ci tədris ili yaz imtahan sessiyasının imtahan cədvəli


file:///C:/Users/Code/Desktop/Time%20Table.pdfŞərqünaslıq fakültəsinin magistratura pilləsi üzrə 2018/2019- cu tədris ili qıimtahan sessiyasının imtahan cədvəli


Tarix

I kurs

II kurs

Dilünaslıq

Ədəbiyyatünaslıq

Dilünaslıq

Ədəbiyyatünaslıq

Tərcümə Ərəb dili

08.01.19

Psixologiya

Leksikologiya

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Leksikologiya

14.01.19

Pedaqoqika

Mənbəşünaslıq

Dünya ədəbiyyatı

Şərq dil. ter. yar. üs

18.01.19

xtisas sahəsi üzrә

Nəzəri qrammatika

xtisas sahəsi üzrә

Ədəbiyyat

xtisas sahəsi üzrә

Nəzəri qrammatika

xtisas sahəsi üzrә

Ədəbiyyat

Qurani Kәrim və onun tərcümə tarixi

21.01.19

Xarici dil

Mətnünaslıq

Əruz

Ərəb dilçiliyi

25.01.19

Əlavə şərq dili

Əlavə şərq dili

28.01.19

xtisas sahəsinin tarixi və metodologiyası

xtisas sahəsinin tarixi və metodologiyası
30.01.19

xtisas sahəsi üzrə xüsusi kurs

xtisas sahәsi üzrә xüsusi kurs 


2016-2017-ci tədris ili üçün Şərqşünaslıq fakültəsi üzrə Yekun Dövlət İmtahanına dair icmal mühazirə və məsləhət saatlarının cədvəliİxtisas - Kurs Bölmə - Qrup

Mühazirə fənlərinin adı

Mühazirə müəllimi

Mühazirənin tarixi

Mühazirənin saatı

Auditoriya

Regionşünaslıq

(ərəb ölkələri üzrə)

IV- Az.- 1428

Ərəb dili

Dos. G.Mahmud

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

12.00-13.35

13.50-15.25

713

Ərəb ədəbiyyatı

Prof. A.Qasımova

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

614

Əlavə Şərq dili (fars dili)

B/m. M.Fərəcova

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

13.50-15.25

15.35-17.10

808

Regionşünaslıq

(İran üzrə)

IV- Az.- 1430

Fars dili

Dos. Ə.Məmmədova

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

808

 

Fars ədəbiyyatı

Dos. N.Əlizadə

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

15.35-17.10

17.20-18.55

808

Əlavə Şərq dili (ərəb dili)

Dos. G.Mahmud

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

12.00-13.35

13.50-15.25

713

Regionşünaslıq

(Türkiyə üzrə)

IV- Az.-1432

Türk dili

F.ü.f.d. A.Yunusov

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

13.50-15.25

15.35-17.10

701

Türk ədəbiyyatı

Dos. A.Xəndan

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

701

Əlavə Şərq dili (ərəb dili)

Dos. Ç.Mütəllimova

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

13.50-15.25

15.35-17.10

701

Regionşünaslıq

(İsrail üzrə)

IV- Az. -1434

İbri dili

Dos. T.Hüseynbalayeva

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

12.00-13.35

13.50-15.25

810

Yəhudi ədəbiyyatı

Dos.  G.Abdullayeva

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

15.35-17.10

17.20-18.55

606

 

Əlavə Şərq dili (ərəb dili)

B/m. R.Quliyeva

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

606

Regionşünaslıq

(Pakistan üzrə)

IV- Az. -1436

Urdu dili

B/m. A.Paşayeva

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

15.35-17.10

17.20-18.55

804

Urdu ədəbiyyatı

A.Tağıyeva

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

12.00-13.35

13.50-15.25

802

Əlavə Şərq dili (fars dili)

Dos. M.Məmmədova

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

13.50-15.25

15.35-17.10

806

Regionşünaslıq

(Koreya üzrə)

IV- Az. -1438

Koreya dili

Y.C.Min

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

601

Koreya ədəbiyyatı

L.S.Chung

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

12.00-13.35

13.50-15.25

601

 

Əlavə Şərq dili (fars dili)

Prof. A.Kərimov

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

13.50-15.25

15.35-17.10

610

Regionşünaslıq

(Yaponiya  üzrə)

IV- Az. -1440

Yapon dili

Dos. O.Cəlilbəyli

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

15.35-17.10

17.20-18.55

612

Yapon ədəbiyyatı

Dos. O.Cəlilbəyli

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

15.35-17.10

17.20-18.55

612

Əlavə Şərq dili (türk dili)

F.ü.f.d. L.Vaqif qızı

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

701

Regionşünaslıq

(ərəb ölkələri üzrə)

IV- Rus- 2197

Ərəb dili

Prof. X.Əlabbasi

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

711

Ərəb ədəbiyyatı

Prof. E.Əzizov

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

15.35-17.10

17.20-18.55

711

Əlavə Şərq dili (fars dili)

Dos. B.Quliyeva

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

15.35-17.10

17.20-18.55

605

Regionşünaslıq

(İran üzrə)

IV- Rus- 2199

Fars dili

Dos. M.Məmmədova

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

13.50-15.25

15.35-17.10

806

Fars ədəbiyyatı

Dos. N.Əlizadə

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

15.35-17.10

17.20-18.55

802

Əlavə Şərq dili (ərəb dili)

Dos. A.Əlizadə

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

713

Regionşünaslıq

(Çin üzrə)

IV- Rus- 1442

Çin dili

V.Hui

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

12.00-13.35

13.50-15.25

616

Çin ədəbiyyatı

V.Hui

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

12.00-13.35

13.50-15.25

616

Əlavə Şərq dili (fars dili)

B/m. Q.Məmmədəliyeva

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

15.35-17.10

17.20-18.55

704

 

Bookmark and Share