Homeaz | en | ru

 

 

 


TӘSDQ EDRӘM
Elm v
ə inovasiyalar üzrə prorektor: AMEA-nın müxbir üzvü, prof.A.H.Kazımzadə


Şərqünaslıq fakültəsinin magistratura pilləsi üzrə 2018/2019- cu tədris ili qıimtahan sessiyasının imtahan cədvəli


Tarix

I kurs

II kurs

Dilünaslıq

Ədəbiyyatünaslıq

Dilünaslıq

Ədəbiyyatünaslıq

Tərcümə Ərəb dili

08.01.19

Psixologiya

Leksikologiya

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Leksikologiya

14.01.19

Pedaqoqika

Mənbəşünaslıq

Dünya ədəbiyyatı

Şərq dil. ter. yar. üs

18.01.19

xtisas sahəsi üzrә

Nəzəri qrammatika

xtisas sahəsi üzrә

Ədəbiyyat

xtisas sahəsi üzrә

Nəzəri qrammatika

xtisas sahəsi üzrә

Ədəbiyyat

Qurani Kәrim və onun tərcümə tarixi

21.01.19

Xarici dil

Mətnünaslıq

Əruz

Ərəb dilçiliyi

25.01.19

Əlavə şərq dili

Əlavə şərq dili

28.01.19

xtisas sahəsinin tarixi və metodologiyası

xtisas sahəsinin tarixi və metodologiyası
30.01.19

xtisas sahəsi üzrə xüsusi kurs

xtisas sahәsi üzrә xüsusi kurs

Şərqünaslıq fakültəsinin dekanı:

prof .E.Z.ƏZZOV
TƏSDİQ EDİRƏM:

Tədrisin təşkili və təlim

texnologiyaları üzrə prorektor: prof. İ.N.ƏLİYEVA2016-2017-ci tədris ili üçün Şərqşünaslıq fakültəsi üzrə Yekun Dövlət İmtahanına dair

icmal mühazirə və məsləhət saatlarının cədvəliİxtisas - Kurs Bölmə - Qrup

Mühazirə fənlərinin adı

Mühazirə müəllimi

Mühazirənin tarixi

Mühazirənin saatı

Auditoriya

Regionşünaslıq

(ərəb ölkələri üzrə)

IV- Az.- 1428

Ərəb dili

Dos. G.Mahmud

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

12.00-13.35

13.50-15.25

713

Ərəb ədəbiyyatı

Prof. A.Qasımova

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

614

Əlavə Şərq dili (fars dili)

B/m. M.Fərəcova

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

13.50-15.25

15.35-17.10

808

Regionşünaslıq

(İran üzrə)

IV- Az.- 1430

Fars dili

Dos. Ə.Məmmədova

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

808

 

Fars ədəbiyyatı

Dos. N.Əlizadə

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

15.35-17.10

17.20-18.55

808

Əlavə Şərq dili (ərəb dili)

Dos. G.Mahmud

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

12.00-13.35

13.50-15.25

713

Regionşünaslıq

(Türkiyə üzrə)

IV- Az.-1432

Türk dili

F.ü.f.d. A.Yunusov

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

13.50-15.25

15.35-17.10

701

Türk ədəbiyyatı

Dos. A.Xəndan

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

701

Əlavə Şərq dili (ərəb dili)

Dos. Ç.Mütəllimova

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

13.50-15.25

15.35-17.10

701

Regionşünaslıq

(İsrail üzrə)

IV- Az. -1434

İbri dili

Dos. T.Hüseynbalayeva

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

12.00-13.35

13.50-15.25

810

Yəhudi ədəbiyyatı

Dos.  G.Abdullayeva

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

15.35-17.10

17.20-18.55

606

 

Əlavə Şərq dili (ərəb dili)

B/m. R.Quliyeva

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

606

Regionşünaslıq

(Pakistan üzrə)

IV- Az. -1436

Urdu dili

B/m. A.Paşayeva

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

15.35-17.10

17.20-18.55

804

Urdu ədəbiyyatı

A.Tağıyeva

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

12.00-13.35

13.50-15.25

802

Əlavə Şərq dili (fars dili)

Dos. M.Məmmədova

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

13.50-15.25

15.35-17.10

806

Regionşünaslıq

(Koreya üzrə)

IV- Az. -1438

Koreya dili

Y.C.Min

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

601

Koreya ədəbiyyatı

L.S.Chung

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

12.00-13.35

13.50-15.25

601

 

Əlavə Şərq dili (fars dili)

Prof. A.Kərimov

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

13.50-15.25

15.35-17.10

610

Regionşünaslıq

(Yaponiya  üzrə)

IV- Az. -1440

Yapon dili

Dos. O.Cəlilbəyli

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

15.35-17.10

17.20-18.55

612

Yapon ədəbiyyatı

Dos. O.Cəlilbəyli

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

15.35-17.10

17.20-18.55

612

Əlavə Şərq dili (türk dili)

F.ü.f.d. L.Vaqif qızı

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

701

Regionşünaslıq

(ərəb ölkələri üzrə)

IV- Rus- 2197

Ərəb dili

Prof. X.Əlabbasi

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

711

Ərəb ədəbiyyatı

Prof. E.Əzizov

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

15.35-17.10

17.20-18.55

711

Əlavə Şərq dili (fars dili)

Dos. B.Quliyeva

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

15.35-17.10

17.20-18.55

605

Regionşünaslıq

(İran üzrə)

IV- Rus- 2199

Fars dili

Dos. M.Məmmədova

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

13.50-15.25

15.35-17.10

806

Fars ədəbiyyatı

Dos. N.Əlizadə

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

15.35-17.10

17.20-18.55

802

Əlavə Şərq dili (ərəb dili)

Dos. A.Əlizadə

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

13.50-15.25

15.35-17.10

713

Regionşünaslıq

(Çin üzrə)

IV- Rus- 1442

Çin dili

V.Hui

May:  08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

12.00-13.35

13.50-15.25

616

Çin ədəbiyyatı

V.Hui

May: 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29

12.00-13.35

13.50-15.25

616

Əlavə Şərq dili (fars dili)

B/m. Q.Məmmədəliyeva

Aprel: 27- 28   May: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08

15.35-17.10

17.20-18.55

704

Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı:                                         prof. E.Z.ƏZİZOV

Bookmark and Share